Skúšky vypínačov a prístrojových transformátorov

So skúšobnými zariadeniami OMICRON môžete realizovať komplexné skúšky vypínačov, napäťových a prúdových transformátorov.

Jednotlivé testy si môžete vďaka ovládacím softvérom pripraviť vopred a bez demontáže skúšaných zariadení, s minimálnym prepájaním káblov viete bezpečne urobiť potrebné skúšky napríklad: Meranie statického a dynamického odporu kontaktov vypínača, meranie zapínacích a vypínacích časov. Podľa vybraného softvéru viete urobiť aj analýzu prúdov cievok a motora, overiť funkčnosť podpäťových cievok a skontrolovať ovládací mechanizmus snímača pohybu alebo aj vykonať demagnetizáciu integrovaných CT meničov vypínača. Skúšky sa vykonávajú pri uzemnených oboch stranách vypínača, čo zvyšuje bezpečnosť obsluhy.

So skúšobnými setmi OMICRON zameranými na prístrojové transformátory (prúdové aj napäťové) sa môžete pustiť do merania impedancie záťaže, merania odporu vinutia, prevodov a aj zvyškového magnetizmu. Softvér vám "vykreslí" magnetizačnú charakteristiku. Vybrané zariadenia môžete použiť aj na zisťovanie základných štítkových hodnôť na neznámom prístrojovom transformátore. Štandardnou funkciou je demagnetizácia jadra transformátora po meraniach.