Merania liniek a uzemňovacej sústavy

Konvenčné výpočty hodnôt impedancie vedenia sú veľmi náchylné k chybám. Kombináciou našich zariadení môžete vykonať veľmi presné merania impedancie liniek a uzemnenia ako aj realizovať merania krokových a dotykových napätí v rozvodniach a ich okolí.