Skúšky a bezpečnosť v prostredí IEC 61850

OMICRON je technologickým lídrom a poskytuje najmodernejšie testovacie nástroje v prostredí IEC 61850.

Pri nastavovaní ochranného zariadenia (IED) na skúšobné režimy alebo pri testovaní komunikácie SCADA a resetovaní pôvodných stavov po dokončení testov oceníte jednoduchosť a bezpečnosť riešení OMICRON. Skúšobné sety a zariadenia na analýzu signálov v sieti vám omožnia konfiguráciu a mapovanie GOOSE signálov a prácu so Sampled Values. Môžete analyzovať SCL súbory, ukladať záznamy v rôznych formátoch (napr. COMTRADE) a pracovať s dátami v systéme.