Spoločnosť AP Consulting

Sme tu pre ľudí v energetike - prinášame na Slovensko riešenia spoločnosti Omicron Electronics.

Našu rodinnú firmu založil v roku 2002 Juraj Kachnič a spolu s OMICRONom sme začínali v oblasti skúšok ochrán v rozvodniach. Sme výhradným distribútorom zariadení a softvéru OMICRON na Slovensku v oblasti primárnych a sekundárnych skúšok.

Môžete sa na nás obrátiť ohľadom nových zariadení, softvéru a kombinovaných riešení z oblasti skúšok a diagnostiky v energetike. Užívateľom zariadení OMICRON poskytujeme aj celú paletu služieb a podpory - kalibrácie, opravy, poradenstvo i školenia.