Analýza a monitoring čiastkových výbojov

Čiastkové výboje (PD- partial discharge), ako sú definované v IEC 60270, sú lokalizované dielektrické výboje v oblasti elektrického izolačného systému za vysokej intenzity elektrického poľa. Naše systémy vám poskytnú širokú škálu meraní, analýzy čiastkových výbojov už v začiatočnom štádiu. Zároveň môžete akusticky zistiť zdrojové miesto čiastkového výboja.

Hlavnou výhodou meraní čiastkových výbojov so sytémami OMICRON je minimalizácia rušenia prenosom signálu cez optiku a konvertovanie signálu v mieste merania. Týmto spôsobom si zabezpečí skúšobný tím alebo technik maximálnu bezpečnosť pri meraní a možnosť zostať v bezpečnej zóne mimo VN oblasti.

Modulárne riešenie si môžete vykombinovať podľa typu merania, diagnostikovaného zariadenia a dát, ktoré potrebujete na analýzu. V praxi si vyskladáte do vášho skúšobného setu jednotlivé hardvérové komponenty a softvérové moduly - napr. pre meranie čiasktových výbojov v kábloch, v transformátoroch alebo v točivých strojoch.

Zistite viac o aplikáciách riešení s MPD800 a príslušenstvom.