Bezpečná automatizácia a riadenie systémov v rozvodniach

Automatizácia a riadenie digitálnych rozvodní zahŕňa množstvo systémov, komunikujúcich v rôznych protokoloch, ako aj podľa normy IEC 61850. Kombinácia riadiacich centier so systémami SCADA, lokálneho manuálneho ovládania až po diaľkové ovládanie, ktoré pracuje so vzdialenými koncovými jednotkami (RTU), inteligentnými elektronickými zariadeniami (IED) a komplexnou komunikačnou sieťou.

OMICRON riešenia tieto systémy a protokoly poznajú a ponúkajú užívateľom bezpčenú prácu so systémom, ktorá prináša prehľad a jednoduchosť v riadení. Naše riešenia sú určené na každodennú prácu technikov v rozvodni ako aj pri uvádzaní do prevádzky. Urýchľujú skúšky pomocou intuitívnych softvérových rozhraní a možno ich ľahko zvládnuť aj bez hlbokých znalostí IEC 61850.