Skúšky a diagnostika výkonových transformátorov

Pravidelné vykonávanie skúšok s našimi zariadeniami umožňuje efektívne získať prehľad o prevádzkovej situácii vašich transformátorov a predĺžiť ich životnosť.

Na skúšky výkonových transformátorov si môžete buď vybrať špeciálne zariadenie, ktoré je schopné realizovať 3-fázové skúšky a ušetriť vám čas na skúšky minimálnou potrebou zmeny zapojenia skúšobných káblov na transformátor. Môžete urobiť gro kľúčových škúšok pri jednom zapojení s jedným zariadením - priamo na jeho farebnom displeji - napr. meranie budiaceho prúdu, prevodu, hodinového uhlu, odporu vinutia meranie strát pri nízkom napätí ako aj meranie dynamického odporu odbočiek (DRM).

Kombináciou príslušenstva a doplnkových zariadení viete urobiť komplexné skúšky transformátora aj vo výrobe, aj po inštalácii v prevádzke napr. Tan Delta vinutia, skúšky oleja, analýzu dielektrickej odozvy, meranie vlhkosti v izolácii, analýzu frekvenčnej odozvy (SFRA) a aj meranie čiastkových výbojov. Po vykonaných skúškach na transformátore, sa môžete spoľahnúť na to, že zariadenia OMICRON demagnetizujú skúšaný transformátor.