Odborné školenia

Organizujeme a vedieme odborné stretnutia a školenia pre užívateľov zariadení OMICRON a odborníkov v oblasti energetiky. Pravidelne organizujeme ročné odborné stretnutie zákazníkov s prednáškami, technické workshopy na Slovensku v našich školiacich priestoroch alebo u zákazníka, robíme ukážky meraní a diagnostiky v teréne, zaškoľujeme zákazníkov pri kúpe nových zariadení a preškoľujeme nových pracovníkov v tímoch, zasielame odborné materiály zákazníkom, sprostredkúvame a tlmočíme odborné školenia u výrobcu v rámci OMICRON Academy.