Skúšky ochrán, recloserov a meračov kvality siete

Testovacie zariadenia CMC v kombinácii so softvérom Test Universe sú ideálne navrhnuté tak, aby spĺňali všetky požiadavky na komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky resp. pri pravidelnej údržbe ochán v rozvodni. V ponuke je tiež široká škála príslušenstva vrátane vybavenia pre synchronizované testovanie GPS.

Kombinácie OMICRON softvéru a prísušenstva vám umožnia robiť plne automatizované skúšky nadprúdových, dištančných a diferenciálnych VN ochrán. Môžete sa rozhodnúť aj pre systémové testovanie ochrán pomocou simulácie siete a zariadení v nej. Príslušenstvo s GPS modulmi k skúšobným zariadeniam CMC je riešením pre skúšky s GPS časovou synchronizáciou.