Skúšky a monitoring točivých strojov

Môžete vykonať celý rad „on-line“ a „off-line“ testov, aby ste zabránili predčasným poruchám a predĺžili životnosť vašich strojov. Okrem testov, ktoré mapujú integritu izolácie, pomáhajú identifikovať problémy v spojoch a slabé miesta vo vinutí statoru je možné realizovať so zariadeniami OMICRON aj ďalšie testy.

Kombináciou vybraných zariadení OMICRON a ich príslušenstva viete realizovať testy odolnosti voči napätiu, meranie odporu izolácie, polarizačný index a ako aj testy, ktoré odhalia chyby medzi vinutiami.

Synchrónne a viac-kanálové skúšky čiastkovch výbojov umožňujú vyhodnotenie čiastkových výbojov vo vinutí statoru.