Technické školenia a príklady z praxe

Technické školenia a príklady z praxe

V posledných mesiacoch sme pripravili, vyskúšali a zrealizovali niekoľko praktických meraní a školení. Povedzte, aké praktické ukážky alebo školenie potrebujete a my vám pripravíme návrh realizácie - info@apcon.sk.

Spolu s kolegami v OMICRONe sme vytvorili rôzne formáty vzdelávania a preškolovania technikov:

... od prezentácií, ktoré si môžete pozrieť a vypočuť buď v reálnom čase alebo kedykoľvek, keď budete mať chuť študovať

... cez krátke 1,5 až 2-hodinové online semináre, kde môžete buď písomne alebo v reálnom čase diskutovať s odborníkom na dané skúšky alebo meraciu metódu

... ku školeniam, kde majú kolegovia v školiacom centre skúšobnú zostavu a testované zariadenie a diaľkovo predvádzajú skúšky a vedú školenie, dokonca s možnosťou "vzdialeného prístupu" pre účastníkov školenia do skúšobného počítaču alebo priamo zariadenia, ktoré môžu ovládať z pohodlia svojej kancelárie alebo domu

... až po školenia, na ktorých majú účastníci k dispozícii "tréningové skúšobné veže" - zostavu prednastavených zariadení (napr. zostavu diferenciálnych ochrán od rôznych výrobcov až po príslušenstvo ako GPS antény a káble) spolu so skúšobnými setmi a počítačmi zo školiaceho strediska, v ktorých sú pripravené úlohy a merania z praxe, ktoré potom pod vedením lektora (buď online alebo naživo) využívajú na učenie sa. Pri realizácii takýchto školení využívame buď naše školiace priestory alebo dopravíme celú zostavu priamo k vám do rozvodne.

Sme pripravení urobiť školenie pre vás a vašich kolegov s tlmočením z anglického alebo nemeckého jazyka alebo praktické školenie priamo v slovenčine.