Školenia pre technikov ochrán (v slovenčine)

Školenia pre technikov ochrán (v slovenčine)

Pripravili sme s OMICRONom pre technikov ochrán odborné školenia, aby vedeli, čo najlepšie pripraviť a zrealizovať skúšky ochrán a zároveň využili zariadenia, ktoré majú k dispozícii s ich softvérovou výbavou.

Pred niekoľkými rokmi sme sa stali certifikovaným partnerom OMICRON Training Academy a aktuálne finalizujeme aj preklad komplexného školiaceho materiálu pre našich zákazníkov.

Základné dvojdňové školenie pre technika ochrán má dve časti: Automatizované skúšky nadprúdovej ochrany a Automatizované skúšky dištančných a diferenčných ochrán s použitím rôznych skúšobných setov OMICRON CMC. Školenie je kombináciou základnej teórie k funkciám a princípom skúšok ochrán a praktických cvičení, skúšok a rôznych ukážok.

Naši kolegovia vám ukážu ako môžete skúšať ochrany s vašim zariadením a ako ich, čo najefektívnejšie využiť. V poslednom roku sme realizovali viacero školení - aj "naživo" (s ohľadom na aktuálne opatrenia a zdravie účastníkov), čiastočne online (zariadenia a pripravené skúšané objekty a skúšobné sety boli u účastníkov) alebo kompletne "online"(účastníci sa učili cez vzdialený prístup na skúšobné zostavy v OMICRONe).

Pripravili sme slovenské školenia a ich rôzne formy, aby ste mohli zvýšiť svoju odbornosť a zručnosti a zároveň sme minimalizovali náklady s tým spojené.

Ak chcete vedieť viac- napíšte nám - info@apcon.sk.