OMICRON stretnutie zákazníkov 2023

OMICRON stretnutie zákazníkov 2023

Pozývame vás opäť na odborné stretnutie OMICRON V PRAXI s prezentáciami a školiacimi blokmi k témam sekundárnych skúšok, uvádzania rozvodní do prevádzky, bezpečného skúšania ochrán pri pripojení na sieť ako aj predstavenie nových trendov v oblasti sekundárnych a vybraných primárnych skúšok. Pripravili sme stretnutie pre slovenských a českých zákazníkov v spolupráci s kolegami z OMICRONu tak, aby ste v čo najkratšom čase dostali praktické tipy do práce s vašimi zariadeniami, prípadne získali inšpirácie na iné riešenia a metódy skúšania. Jednou z dôležitých tém stretnutia bude aj bezpečnosť - aj samotných energetických systémov, aj práce ľudí v energetike.

 

Tešíme sa na stretnutie zákazníkov a parnterov 28.-29.marca 2023 a ste vítaní na spoločnom stretnutí v Ledniciach (Zámocký hotel, na Morave). Začíname na obed v utorok o 13,00.

PROGRAM STRETNUTIA 2023