OMICRON stretnutie zákazníkov 2023 - realizované

OMICRON stretnutie zákazníkov 2023 - realizované

Na jar prebehlo ďalšie odborné stretnutie zákazníkov zo Slovenska, Čiech a Moravy - OMICRON V PRAXI s prezentáciami a školiacimi blokmi k témam sekundárnych skúšok, uvádzania rozvodní do prevádzky, bezpečného skúšania ochrán pri pripojení na sieť ako aj predstavenie nových trendov v oblasti sekundárnych a vybraných primárnych skúšok. Pripravili sme stretnutie pre slovenských a českých zákazníkov v spolupráci s kolegami z OMICRONu tak, aby ste v čo najkratšom čase dostali praktické tipy do práce s vašimi zariadeniami, prípadne získali inšpirácie na iné riešenia a metódy skúšania. Jednou z dôležitých tém stretnutia bude aj bezpečnosť - aj samotných energetických systémov, aj práce ľudí v energetike.

 

Ďakujeme za spoločné stretnutie zákazníkov a parnterov 28.-29.marca 2023.

PROGRAM STRETNUTIA 2023

Tešíme sa na stretnutie budúci rok.

Priebežne pre vás pripravujeme ukážky riešení a školenia.