Omicron truck roadshow 2019- realizované

Omicron truck roadshow 2019- realizované

Omicron truck bol u vás 28.-30.mája 2019.

Ďakujeme za účasť, záujem, spoluorganizáciu a prípravu zariadení v rozvodniach a skúšobniach v Bratislave, Varíne a Lemešanoch.

Na budúci rok pre vás opäť pripravíme sériu praktických skúšok, odborných diskusií a prednášok z oblasti primárnych a sekundárnych skúšok. Dajte nám vedieť, čo vás zaujíma.

Tu si môžete pozrieť pozvánku a viac info o realizovanej akcii - stačí kliknúť sem.

Informácie o začiatku akcie v jednotlivych lokalitách a navigáciu do Bratislavy, Varínu a Lemešian nájdete tu.