Online stretnutie energetikov 2021 - realizované

Online stretnutie energetikov 2021 - realizované

Ďakujeme za vašu účasť na odbornom stretnutí OMICRON s prezentáciami, praktickými skúškami na reálnych zariadeniach a školiacimi blokmi k témam sekundárnych skúšok, uvádzania rozvodní do prevádzky, bezpečného skúšania ochrán pri pripojení. Vďaka vašim otázkam a záujmu sme mali dobrý dôvod a priestor na predstavenie nových trendov v oblasti sekundárnych a vybraných primárnych skúšok. Vďaka "chatu" a vášmu zapájaniu sa sa podarilo prejsť aj niekotré vaše skúsenosti z praxe.

 

Stretnutie českých a slovenských zákazníkov a odborníkov v energetike bolo 24.-25.novembra 2021. Previedli sme vás našim novým OMICRON školiacim strediskom v Rakúsku - kde sme pre vás pripravili reálne skúšky a expertov na diskusiu o aplikáciách riešení OMICRON.

Ukážky prezentáciií a prehľad noviniek zo stretnutia si môžete stiahnuť tu:

1.deň - sekundárne skúšky (v hlavnej úlohe: RelaySimTest)

2. deň - primárne skúšky (v hlavnej úlohe: CIBANO500)