Stretnutie slovenských a českých zákazníkov 2020 - realizované

Stretnutie slovenských a českých zákazníkov 2020 - realizované

Pozývame vás odborné stretnutie OMICRON V PRAXI s prezentáciami a školiacimi blokmi k témam sekundárnych skúšok, uvádzania rozvodní do prevádzky, bezpečného skúšania ochrán pri pripojení na sieť ako aj predstavenie nových trendov v oblasti sekundárnych a vybraných primárnych skúšok.

 

Rezervujte si vo svojom kalendári termín 5.-6.februára 2020 a ste vítaní na spoločnom stretnutí pri Bratislave (divadlo SĽUK, Rusovce).

Prihláste seba a vašich kolegov do 21.januára, my vám rezervujeme miesto a pomôžeme s vybavením ubytovania.

Viac informácií k obsahu a online prihlášku nájdete tu.