Podpora OMICRON

Podpora OMICRON

Môžete využiť nasledujúce mesiace na doplnenie vašich odborných skúseností v oblasti sekundárnych a primárnych skúšok ako aj preškolenie ľudí vo vašich tímoch na to, aby ste mohli využívať vaše zariadenia, čo najefektívnejšie.

Spolu s OMICRONom a našimi lokálnymi spolupracovníkmi vám pomôžeme pripraviť plán na tento rok. Môžete si vykombinovať:

  • konzultácie ku konkrétnym dilemám pri skúškach
  • teoretické preškolenie ako aj praktické školenie k práci s vašimi zariadeniami (či už certifikovaný 2-3 dňový kurz alebo praktické doškolenie v kratšom čase so slovenskými odborníkmi z praxe)
  • zapožičanie vybraných zariadení na ukážku alebo praktické nacvičenie si práce s OMICRON zariadeniami napr. v rozvodni.

Sme si vedomí toho, že v aktuálnej situácii je dôležité zachovať čo najbezpečnejšie prostredie aj u vás v práci aj počas školenia - preto máme viac alternatív ako vieme minimalizovať osobný kontakt a zároveň ponúknuť praktický a zmysluplný obsah. Tešíme sa na vaše otázky a nápady - info@apcon.sk